Да отглеждаш близнаци е предизвикателство. Натоварването е двойно и много майки не спират да се оплакват чак докато децата им не навършат пълнолетие. Проблемите обаче не са само за тяхна сметка. Близнаците също са изправени пред сериозни трудности и напрежение, само поради факта че имат свое копие. Преди да ги нахокате за поредната беля, имайте предвид трудностите , с които се борят и се опитайте да ги разбирате и подкрепяте.

А именно:

1. Криза на идентичността

Майките обожават да обличат еднакви своите хлапета, особено ако са еднояйчни близнаци. Това обаче води до още по-голямо объркване у другите и често те не могат да бъдат разпознавани дори от роднините. В началото може и да им е забавно, но после те изпадат в криза на идентичността, която може да се задълбочи с времето и да създаде проблеми и между самите тях.

2. Успех в училище

Близнаците по закон са в едно училище, даже в един клас. Рядко те са еднакво умни и ученолюбиви и това също е повод за напрежение върху и между тях. Когато постоянно ти повтарят че не си толкова добър , колкото брат си/сестра си има сериозна опасност да го/я намрази в пубертета.

3. Постоянно съревнование

Конкуренцията между близнаците излиза и извън училище. Родители, учители и приятели постоянно сравняват близнаците и по-слабият/по-глупавият или по-примерният често става интроверт и се затваря в себе си.

4. Професионален път

Външната прилика често кара останалите да предполагат, че близнаците имат сходни интереси. Това води до оказване на натиск и в техния професионален път. Истината е, че е изключително рядкост близнаците да имат еднакви интереси и професионални стремежи.

5. Кой се справя по-добре

Най-лошото е, че при близнаците съревнованието е до живот. След училище и колежа, всички, които ги познават започват да мерят как се справят в живота - кариера, семейство, деца, богатство. Всичко това дистанцира тези братя и сестри и нерядко те се отчуждават един от друг именно с желанието тази конкуренция и сравняване да спре.