Според много изследвания невинаги най-умният или най-кадърният служител напредва най-бързо нагоре по корпоративната стълбица. Оказва се, че най-бързо повишение получават средноинтелигентните служители, които демонстрират разумни нива на ангажираност.

Те обаче, още от самото начало стават съюзници на лидера на екипа (шефа), в който работят, превръщайки се в негови първи помощници. Тези служители демонстрират своята полезност, показват разбиране към целите на фирмата и инвестират време и енергия в най-важните проекти за компанията.

Ето и 3-те тайни на служителите, които получават най-бързо повишение:

1. Те ценят и зачитат лидерите

Понякога не най-компетентните служители получават най-бързото повишение, а онези, които предлагат помощ по важните въпроси на лидера на екипа. Тези служители работят съвместно с лидера и се превръщат в негови съюзници. Те демонстрират, че са му полезни, че са му верни, че го подкрепят и т. н. и то във всеки един момент и в крайна сметка го убеждават, че са сред най-ценните му кадри във фирмата.

2. Те спазват обещанията си

Шефовете искат лоялни служители. Те държат да имат подчинени, които да спазват обещанията си. Почти всеки шеф е склонен да повиши първо най-надеждните си служители, които му показват по всякакъв начин, че са наясно с целите на компанията и че са готови да се борят за постигането им.

3. Те мислят за общото благо, а не за себе си

Служителите, които най-първи се сдобиват с повишение са онези, които предлагат помощта си, но без да очакват нещо в замяна. Шефовете ценят онези свои служители, които видимо полагат усилия за общото благо на фирмата, без да мислят единствено за личния си успех. Те по-скоро се радват на успеха на компанията и така неусетно израстват в службата.